Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /customers/b/f/a/cafepedia.be/httpd.www/db_adreslijst.php on line 2 Cafepedia

Hert, den

Locatie :

VROUWSTRAAT 12 of sectie C/1077K (oudere kadastergegevens 1923: C/1077a, b, c, d et 1076i). Ooit Vrouwstraat n°11, wijk D/110 en D/138, D/139.

Hert, den

Naamsverklaring :

Een mannelijk hert heet hert of bok en een vrouwelijk hert heet hinde. Zeer verspreid uithangteken voor een herbergnaam.

1738. Jacob Nuytten kreeg een vergunning om de brouwerij en herberg “Den Hert” uit te baten in 1738. Hij had op een perceel van het foncier van “het Hof te Geluwe” een huis gebouwd aan de uitgang van de dreef van deze heerlijkheid. Het was de markies van Beselare, toenmalig heer van Geluwe, die dit toestond en een octrooi uitschreef aan de genaamde Nuytten Jacob…
1758-1759. “Den Hert” wed op het einde van de jaren 1750 door de kinderen van de stichter (Nuytten) in pacht gegeven aan Dumortier Frans, later aan Cornillie Pieternelle, weduwe van Dumortier Jan.
1777-1778. Enige tijd voor 1779 werd “Den Hert” betrokken door Delefortire Paul-Vital. De afstammelingen van deze laatste werden eigenaars en bleven het beroep van brouwers en herbergiers uitoefenen tot 1864. Dan werd de brouwerij gesloten en door Delefortrie Zeno overgebracht naar de Kerkstraat. (waar vroeger de cinema en de balzaal “De Scala” was).
1779/10/28. 1. Alvooren Vitalis DELEFORTRIE heeft in pachte een huys ende brauwerye ter usantie van herberge genaemt DEN HERT met uythangbert afgeleden twee hondert voeten oost van de kercke ende voorhoofdende van suyden den steenweg naar Meenen op Ypre ende ontrent vyftigh voeten van de volghende welckers huys ontrent de veertigh jaeren in herberge is geerigeert onsvoorsien van schryftelycke permissie toebehoorende aen sieur Dufort tot Moorsele
- 1805. Familie DELEFORTRIE Charles-Albert (°G), gehuwd met GHEYSEN Catherine-Constance (°-).

Bronnen :

Driessens Remi; Decuypere Dirk; Desreumaux John; Historische Kranten; Geopunt Vlaanderen; Bevolking; Burgerlijke Stand; Gemeente Archief Geluwe (GAG); Adressenlijsten; Telefoongids; StOC-verslagen Wervik; brochure B.G.J.G.